Časté otázky

Je zavedení dentálního implantátu bolestivé?

Zavedení dentálních implantátů je prováděno v místním znecitlivění (anestesii) a je nebolestivé. Jestliže máte přesto strach z ošetření, jednou z možností je použití účinného a bezpečného inhalačního analgetika se sedativním účinkem pro senzitivní pacienty. Zbaví Vás strachu a úzkosti z ošetření. Utlumí nepříjemné pocity při vpichu lokální anestezie. Jeho aplikace je velmi snadná, jeho nástup a ústup účinků je velmi rychlý.

Pro urychlení hojení můžeme použít růstových faktorů, které se získávají z malého množství Vaší krve speciální přípravou pomocí technologie PRGF.

Co když se implantát nevhojí?

Kvalitní implantáty, které na našem pracovišti používáme, mají velmi vysokou úspěšnost vhojení (99%). Na vhojení implantátu a jeho dlouhodobou spolehlivou funkci poskytujeme záruku. Pokud by tedy přeci jen došlo k tomu, že se Vám implantát nevhojí, jednoduchým výkonem se implantát odstraní a ihned nebo po zhojení kosti se Vám zdarma zavede nový.

Jak dlouho mi implantáty vydrží?

Životnost implantátů se počítá na několik desítek let. My Vám při dodržení záručního programu (tj. mimo jiné striktně dodržovat doporučení ohledně orální hygieny a pravidelně chodit na preventivní prohlídky Vašeho chrupu) garantujeme desetiletou záruku.

Kouření negativně ovlivňuje vhojení i dlouhodobou životnost implantátu a je proto důvodem pro výluku ze záruky.

Kolik ošetření pomocí dentálních implantátů stojí?

Možnost ošetření chrupu implantáty je velmi individuální. Je nutné stanovit potřebný počet implantátů (neplatí, že pro náhradu jednoho zubu je potřeba vždy jeden implantát). Zavedení zubního implantátu provádíme několika postupy. Vhodnost postupu volíme podle klinické situace. Jinak bude probíhat náhrada zubu pomocí implantátu v předním úseku chrupu, na který jsou kladeny vysoké estetické nároky. Jiná situace bude u náhrady moláru (stoličky), kde je předpokládáno vysoké fukční zatížení. Postup při implantaci ovlivní i kvalita a kvantita kosti, do které má být implantát umístěn.

Finanční náročnost ošetření implantáty je z těchto důvodů velmi individuální. Podrobný plán ošetření včetně finanční kalkulace lze proto provést pouze na základě podrobného vyšetření. Chcete-li znát přesné informace, objednejte se prosím na konzultaci, kde Vám je rádi a detailně na základě vyšetření poskytneme.

Jestliže Vás na nějakém pracovišti lákají velmi nízkou cenou, pravděpodobně Vám plánují zavést levné nekvalitní implantáty, které mohou časem selhat nebo neumožní špičkový estetický výsledek. Zkušení implantologové používají renomované implantologické systémy. Mohou při Vaší jedné návštěvě šetrně vytrhnout nefunkční zub, nahradit ho implantátem a ihned na něj upevnit korunkou, takže odcházíte z ordinace ihned se zubem. To nekvalitní implantologické systémy a nezkušení implantologové neumí.

Co když není pro zavedení implantátu dostatek kosti?

Nedostatek kosti není pro zavedení implantátu překážkou. Chybějící kost je možné doplnit. Tento výkon nazýváme augmentace nebo sinuslift. Při doplňování kosti většinou používáme synteticky vyrobené materiály (beta-trikalciumfosfát) ve formě jemných granulí smíchaný s růstovými faktory PRGF z vlastní krve pacienta. Tento materiál se postupně v organizmu odbourává a je nahrazován kostní tkání.

Při sinusliftu doplňujeme kost směrem do čelistní dutiny. Sinuslift je rutinní výkon, bez kterého se implantace v oblasti zadních zubů horní čelisti většinou neobejde. Úspěšnost sinusliftu je velmi vysoká. Augmentaci kosti provádíme jak v dolní, tak i v horní čelisti. Umělou kostí se při tomto výkonu navýší objem kosti zevně.

Díky moderním diagnostickým 3D metodám však často není doplnění dosti vůbec nutné. Na základě přesně cíleného 3D CBCT vyšetření získáme přesné informaci o množství a kvalitě kosti včetně polohy dna čelistní dutiny a průběhu důležitých nervů. Následně je možné zvolit ideální velikost implantátu a směr jeho zavedení tak, abychom se všem těmto strukturám bezpečně vyhnuli a využili nabídku stávající kosti na maximum.

Kdy dostanu nový zub (kdy je implantát opatřen korunkou)?

Zavedení zubního implantátu a jeho zatížení korunkou provádíme několika postupy. Vhodnost postupu volíme podle klinické situace.

Při implantaci standardním protokolem odklopíme dáseň, abychom si zrakem ověřili reliéf kosti. V kosti pak vybereme nejvhodnější místo pro zavedení implantátu. Zavedeme implantát a dáseň zašijeme. Pokud je implantát zaveden do velmi kvalitní kosti, je možné jej ihned opatřit provizorní korunkou.

„Flapless“ znamená implantaci bez odklopení dásně. Implantát je zaváděn malým otvorem přes dáseň. Tento postup je možné zvolit tehdy, pokud je kvalita a kvantita kosti pro implantaci velmi dobrá a přehledná. Ve většině případů zhotovujeme okamžitě provizorní (někdy i definitivní) korunku. Tento postup tzv. okamžité rekonstrukce zajistí pacientovi, že z ošetření odchází s funkčně i esteticky plnohodnotnou náhradou zubu. Další výhodou tohoto postupu je naprostá minimalizace pooperačních problémů, není nutné odstraňovat žádné stehy, stav po zákroku se obejde bez bolesti, bez otoku, nevyžaduje žádná omezení.

Dalším možným postupem je tzv. okamžitá implantace, kdy v jedné návštěvě extrahujeme zub a ihned po extrakci zavedeme do místa ztraceného zubu implantát. Ve většině případů je rovněž možné okamžitě zhotovit provizorní korunku a tak nikdo nepozná, že jste o zub vlastně přišli.