Celková anestezie

Celková anestezie neboli narkóza je vratný útlum centrálního nervového systému. Navozuje se nitrožilními a inhalačními anestetiky (léky). Projevuje se ztrátou vědomí a vyřazením vnímání a reakcí na bolestivé podněty. Pacient nic kolem sebe nevnímá. Tento stav navozuje lékař specialista-anesteziolog. Jde o velmi bezpečný výkon.

Pro koho je určena?

Celková anestezie je vhodná pro velmi malé nespolupracující pacienty s potřebou rozsáhlejšího ošetření (více plomb, tahání zubů). U starších spolupracujících dětí a dospělých je obvykle vhodnější analgosedace.

Co je nutné zajistit před výkonem?

Před ošetřením je nutné vyplnit anesteziologický dotazník. Pokud je malý pacient celkově zdráv, stačí potvrzení od dětského lékaře. Když je dítě sledováno s nějakým chronickým onemocněním, musí absolvovat předoperační vyšetření, které zajistí rovněž pediatr.

Pro vlastní stomatologický výkon a nekomplikovaný pooperační průběh je důležitý dobrý zdravotní stav. Proto i při běžném onemocnění horních cest dýchacích žádejte včas přeobjednání.

Pacient musí být před výkonem nalačno, to znamená 6 hodin nejíst a 4 hodiny nepít. Měl by mít na sobě pohodlné oblečení. Po skončení zákroku je nutný odvoz autem v doprovodu dvou dospělých (jeden řídí, druhý hlídá).

Jak výkon probíhá?

Celkovou anestezii vede anesteziolog. Uspávací prostředek je nejprve podán dýchací maskou. Následně je zajištěn žilní vstup. Uspávající a bolest utišující léčiva jsou podávána nitrožilně. Během výkonu je pacientovo dýchání zajištěno trubičkou zavedenou přes nos (tzv. nasotracheální rourka). Je zavedena až po usnutí pacienta a vyjmuta před jeho úplným probuzením. Stomatolog provede veškeré potřebné výkony, pacient je celou dobu monitorován anesteziologem. Trvání celkové anestezie obvykle nepřesahuje 3 hodiny, záleží na složitosti výkonů.

Po skončení ošetření je pacient propuštěn až po úplném probuzení. Je nutné mít odvoz autem a v případě dětí doprovod dvou dospělých (jeden řídí, druhý hlídá). Pacient musí mít po zbytek dne dozor a odpočívat, nemůže například do školky nebo na hřiště.

Jaké jsou komplikace celkové anestezie?

Celková anestezie je velmi bezpečný výkon. Nejčastější komplikace mohou být malátnost, ospalost, zhoršená koordinace pohybů, škrábání či bolest v krku, pocit zimy nebo přechodná třesavka. Tyto komplikace odezní samy v krátké době bez léčby. K závažnějším komplikacím dochází velmi vzácně.