Časté otázky

Je endodontické ošetření bolestivé?

Endodontické ošetření zubu provádíme vždy v místním umrtvení (lokální anestesii) a to i tehdy, když jde o opakované ošetření již jednou ošetřovaného zubu (reendodoncii) nebo o zub, který již nemá dřeň (není vitální). Endodontické ošetření nesmí bolet.

Jaké jsou alternativy endodontického ošetření?

Pokud dojde k takovému poškození Vašeho zubu, že tento stav vyžaduje endodontické ošetření,  jedinou alternativou k ústupu bolesti je extrakce (vytržení) zubu. To samozřejmě vede k ústupu potíží, ale rovněž k nevratné ztrátě zubu. Pokud není ztracený zub nahrazen, vede tento stav postupně k posunu ostatních zubů, přetížení zubů, onemocnění dásní (parodontu) a k rozestoupení předních zubů. Náhrada ztraceného zubu (pomocí můstku nebo implantátu) je vždy komplikovanější a finančně náročnější než zachování přirozeného zubu.

Nejlepší tedy pro Vás je vždy zachování přirozeného zubu i za cenu určité finanční náročnosti kvalitního endodontického ošetření.

Jak je endodontické ošetření úspěšné?

Pokud je  endodontické ošetření provedeno nekvalitně anebo konvenčně (bez použití operačního mikroskopu), bývá úspěšnost ošetření malá, kolem 50%. Díky použití operačního mikroskopu a příslušné mikroskopické techniky dosahujeme na našem pracovišti při ošetření kořenových kanálků dlouhodobé úspěšnosti vyšší než 98%.

Kvalitně endodonticky ošetřený zub opatřený přesnou korunkou má stejnou prognózu jako zub zdravý, tj. může sloužit dlouhá léta.

Co hradí pojišťovny?

Kvalitní endodontické ošetření je velmi náročný výkon, který není hrazen zdravotními pojišťovnami.