Postup při endodontickém ošetření

Kvalitní mikrochirurgické endodontické ošetření s použitím operačního mikroskopu je časově náročné. K ošetření jednoho zubu potřebujeme 1 až 3 hodiny. Kompletní ošetření kořenových kanálků pod operačním mikroskopem provádíme vždy v jedné návštěvě, což šetří váš čas. Ošetření je bezbolestné. Vždy pracujeme v místním znecitlivění (anestezii).

Jde opravdu o tzv. „trhání nervů“?

Endodontické ošetření je často laicky nazýváno čištění kanálků nebo přímo horrorově trhání nervů. Aby bylo endodontického ošetření úspěšné, je třeba kořenové kanálky ošetřovaného zubu nejen kvalitně vyčistit, ale i rozšířit, vydezinfikovat a zaplnit materiálem, který kořenové kanálky dokonale utěsní. Žádné nervy se netrhají, pouze se mechanicky odstraní nemocná dřeň zubu. Ošetření není bolestivé.

Pomocí speciální techniky přenášíme při ošetření obraz z mikroskopu přímo před Vaše oči. Díky speciálním brýlím můžete on-line sledovat celý výkon a poprvé skutečně vidět, co se vlastně v ústech děje v průběhu ošetření. Ošetření je vždy podrobně komentováno ošetřujícím lékařem.

Speciální postupy a přístroje

Vždy je třeba v průběhu endodontického ošetření zamezit přístupu bakterií do ošetřovaného zubu. Proto vždy používáme koferdam (gumovou membránu), kterou ošetřovaný zub izolujeme. Ta také zamezí proniknutí dezinfekčních roztoků do úst pacienta

Abychom docílili nekompromisní kvality a tedy úspěšnosti endodontického ošetření, vždy pracujeme pod operačním mikroskopem a používáme jednorázové sterilní kořenové nástroje. Ke kvalitě a efektivitě endodontického ošetření nám také pomáhají nejrůznější speciální přístroje (apexlokátory, endodontické motory a digitální RTG systém Kodak – Trophy, …).

Zaplnění zubu a opatření korunkou

Po vyčištění je nutné kořenový kanálek kvalitně hermeticky zaplnit a utěsnit (aby nebyl možný průnik bakterií). Nakonec je provedena dostavba zubu pomocí moderních estetických materiálů. Mnohdy musí být na takto ošetřený zub zhotovena korunka, která obnoví pevnost, estetiku a dlouhodobou funkci zubu.