Pro stomatology

Možnosti spolupráce

CBCT – 3D diagnostika

Získejte jednoduše výkonný nástroj k diagnóze a plánování ošetření Vašich pacientů, který daleko přesahuje možnosti konvenčních 2D zobrazování. Zaveďte do své praxe výhody moderního 3D zobrazování bez investic. Pro Vaše pacienty nabízíme CBCT vyšetření. Cena základního vyšetření je pouze 860 Kč.

Specializované ošetření Vašich pacientů

Nabízíme možnost spolupráce v těchto oblastech:

Školení a stáže pro lékaře a studenty

Lékařům nabízíme možnost školení a stáží v oblasti endodoncie. Podrobné informace a aktuální termíny školení naleznete  na stránkách komplexního postgraduálního vzdělávacího programu v endodoncii – I love endo.

Studentům zubního lékařství umožňujeme absolvování stáže na našem pracovišti. Vítáme ty studenty, kteří mají o obor hluboký zájem a jsou kvalitně připraveni po teoretické stránce.