Management pro ordinace

Na našem pracovišti jsou častým hostem kolegové zubní lékaři, kteří se dále vzdělávají v oboru. Často od nich slýcháme dotazy k provozu a snahy podobný systém práce zavést i na jejich pracovišti. Jsme rádi, že jim můžeme pomoci budovat jejich praxe nejen po odborné stránce, ale také po stránce řízení – managementu ordinací.

Firma MediGenia vznikla jako reakce na poptávku po stylu naší práce v zubní klinice Studio 32 a neformální spolupráci s kolegy zubními lékaři, kterým jsme pomáhali jejich praxe řídit. Zakladatelkou a jednatelkou firmy je Ing. Martina Škrdlantová. Dalšími členy teamu MediGenia je Ing. Mgr. Dana Černá a MUDr. Jiří Škrdlant.

MediGenia s.r.o. se věnuje se plánování, organizování, řízení a kontrole organizačních činností ve zdravotnictví. Vizí firmy je pomoci lékařům do svých praxí začlenit manažerské nástroje a zvýšit tak efektivitu jejich práce.

Cílem spolupráce je zajistit lékařským praxím takovou podporu, aby se lékaři, ale i zdravotní sestry mohli věnovat tomu, kvůli čemu studovali – tj. mohli léčit. MediGenia pro ordinace zajišťuje také vedení dokumentace ve všech dílčích oblastech.

Studio 32 je pracoviště, kde jsou testovány a zaváděny veškeré postupy a metody doporučované firmou MediGenia.