Zdravotní pojišťovny

Zubní klinika Studio 32 je partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna, 111
  • Vojenská zdravotní pojišťovna, 201
  • Oborová zdravotní pojišťovna, 207
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 205 (včetně bývalé ZP M-A, 217)

Co hradí zdravotní pojišťovny?

Rozvoj současné moderní stomatologie je velmi rychlý a tak se čím dál více rozevírají pomyslné nůžky mezi péčí, kterou dokáží zdravotní pojišťovny zaplatit a péčí, která odpovídá současným moderním postupům. Proto, stejně jako je tomu v ostatních zemích EU, zdravotní pojišťovny v ČR hradí „dočasné“ provizorní vyřešení problému. Péči, která vede k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě chrupu zdravotní pojišťovny nehradí.

Česká stomatologická komora říká: „Zuby lze ošetřit na úrovni nebo na pojišťovnu. Jiná alternativa jako něco mezi tím prostě neexistuje.“

Výkony (ošetření) hrazené zdravotní pojišťovnou plně

Jedná se především o preventivní prohlídky nebo výkony, kde jde o dočasné provizorní řešení problému (bolest apod.). Lékař je v nabízené péči hrazené ZP výrazně limitován.

Výkony (ošetření) hrazené zdravotní pojišťovnou částečně

Pacient doplácí rozdíl mezi cenou kalkulovanou (viz níže) a příspěvkem zdravotní pojišťovny. Tento způsob úhrady je možný pouze u protetických náhrad zubů (korunky, můstky, …).

Výkony (ošetření) nehrazené zdravotní pojišťovnou

Cena těchto výkonů je kalkulována na základě příslušných právních předpisů (jde o tzv. věcně usměrňované ceny). Zda si ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění přejete či nikoliv, je na Vás. O možnostech léčby a případném provedení těchto výkonů  budete ve Studiu 32 vždy předem informováni pomocí detailního písemného plánu léčby.

Naším cílem je dosáhnout dlouhodobé kvality Vašeho chrupu, včetně krásného zářivého úsměvu a bezproblémové funkce. Výkony, které nejsou hrazeny ze ZP, nabízí použití těch nejkvalitnějších materiálů a nejmodernějších postupů. Nikdo nás nelimituje časem, za který dokonalou výplň zhotovíme. Jen tak můžeme  zajistit ošetření, které bude nejen esteticky dokonalé, ale bude mít i dlouhodobou prognózu. Rozhodující je pro nás individuální přístup a maximální kvalita práce.

Příklad výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění: výplně (plomby) z nadstandardních materiálů a za použití moderních technologií, zubní  implantáty, endodontické ošetření pod mikroskopem, apod.

Které výkony ZP u zubního lékaře hradí a jak celý systém funguje? Co přinesla reforma zdravotnictví?