Jakou péči poskytujeme

Stomatologická péče, kterou naše soukromá zubní klinika poskytuje, zahrnuje vždy komplexní ošetření chrupu s ohledem na Vaše individuální potřeby a požadavky. Výsledkem je ošetření s co nejlepší prognózou, komfortem a estetickou kvalitou pro každý individuální případ.

Detailní vyšetření a maximální informovanost

Při první  návštěvě nebo následné preventivní prohlídce jste vždy seznámeni se stavem svého chrupu a ostatních tkání, které mají vztah k dutině ústní. Společně pak podrobně probereme možnosti léčby. Součástí této instruktáže je názorná ukázka na modelech a obrázcích.  Chceme, abyste dostali maximální informace, věděli, jaké jsou možnosti  léčby a výhody Vámi zvoleného postupu. Ke komunikaci nám pomáhá nejmodernější technika.

Respektujeme Vaše individuální potřeby

V plánu léčby se odráží Vaše individuální potřeby jako je prevence zubního kazu a onemocnění dásní, parodontologická péče, stomatochirurgické ošetření, ošetření zubních kazů, endodontické ošetření, estetické ošetření chrupu včetně bělení zubů, ošetření dentálními implantáty a protetické ošetření.

Vždy respektujeme Vaše přání, zejména co se týká požadavků na estetickou kvalitu a finanční náročnost ošetření. Nikdy však neděláme kompromisy v otázce funkční kvality ošetření a zajištění co nejlepší prognózy. To se ne vždy shoduje s tím, co hradí zdravotní pojišťovny.

Komplexní ošetření chrupu

Vždy k Vašemu zubnímu zdraví přistupujeme komplexně. Navrhujeme Vám takovou léčbu, která zajistí dlouhodobou bezproblémovou funkci Vašeho chrupu. Naším cílem je, abychom se po ukončení léčby setkávali jen v rámci pravidelných preventivních prohlídek. Tedy chceme jednou kvalitně ošetřit to, co je potřeba a naučit Vás se o Vaše zubní zdraví správně starat tak, abyste naši péči nepotřebovali.  Nechceme jako řada kolegů hasit jen aktuální požáry.

Pokud bychom řešili jen akutní stavy a poškozené zuby a ostatní tkáně dutiny ústní ponechali bez terapie, časem může dojít k rozvoji dalších následných škod na zubech i dásních (např. vznik špatného skusu, posuny zubů, přetížení zubů, úbytek kosti kolem zubů, problémy s čelistními klouby, poškození žvýkacích svalů, rozvoj tzv. bruxismu a postupná ztrátu dalších zubů). S tím je spojeno významné zhoršení funkce chrupu a samozřejmě i estetika. Celá následná léčba takto poškozeného chrupu by se jen komplikovala, prodlužovala a prodražovala.

Maximální kvalita práce a šetnost léčby

Při určení diagnózy i při léčbě samotné používáme nejmodernější vědecky dokumentované postupy a přístroje. Naší základní pomůckou je operační mikroskop, který umožňuje ošetřit zuby miniinvazivně, maximálně kvalitně a esteticky. Klademe důraz na kontinuální vzdělávání našich pracovníků v oboru a soustavnou kontrolu a inovaci provozních činností.

Kromě toho je specializací naší zubní kliniky implantologie a mikrochirurgická endodoncie. Toto vysoce kvalifikované ošetření poskytujeme na základě žádosti i pacientům našich kolegů – zubních lékařů.