Pracovní příležitosti

Aktuálně nemáme volnou žádnou pracovní pozici.

Máte o práci ve Studiu 32 velký zájem?

Ale v tuto chvíli není vypsáno výběrové řízení ve Vašem oboru? Zašlete nám CV. Budete-li vyhovovat našim předpokladům a požadavkům, rádi Vás budeme v budoucnu sami kontaktovat.

 Stáže studentů

Studentům zubního lékařství umožňujeme absolvování stáže na našem pracovišti. Vítáme ty studenty, kteří mají o obor hluboký zájem a jsou kvalitně připraveni po teoretické stránce. Jen tak lze plně využít poskytnutých informací a je pro ně stáž přínosem.

Informace pro zdravotnické pracovníky ze zahraničí

Lékaře ze zahraničí, kteří pracují na získání akreditace v ČR, bychom rádi upozornili, že není v našich provozních možnostech zajistit stáže zahraničních lékařů pro získání akreditace. Tyto žádosti proto prosím směřujte na jiná pracoviště.

Případné uchazeče o práci v naší společnosti (lékaře, sestry, zubní techniky i dentální hygienistky), kteří ukončili studium v zahraničí (i SR), upozorňujeme, že je nutné splnit všechny podmínky k vykonánání zdravotnické profese, které určuje MZ ČR a případně ČSK či další profesní organizace. Jestliže nemáte tyto dokumenty k dispozici, prosím nekontaktujte nás. Děkujeme za pochopení.