Mikroskopická stomatologie

Mikroskopická stomatologie je moderní obor zubního lékařství, při kterém se k vyšetření i ošetření pacienta používá operační mikroskop. Ošetřované zuby či zubní struktury jsou příliš malé a technologie výkonů příliš složitá na to, aby oko lékaře zvládlo vnímat veškeré detaily.

Proto je nezbytné, aby si ošetřující lékař či dentální hygienistka „zvětšil“ ošetřované zuby pomocí optické pomůcky – operačního mikroskopu.

Naše pracoviště je jedno z velmi mála v ČR, ale i v Evropě, kde jsou ošetření i vyšetření prováděna u všech lékařů a dentální hygienistky pod operačním mikroskopem. Všechny ordinace jsou vybaveny mikroskopy německé firmy Kaps, případně ZEISS. Tyto přístroje zajišťují špičkovou optiku a kvalitu s více než 30 letou zkušeností.

Výhody použití mikroskopu při jednotlivých výkonech

 • Vyšetření chrupu
  Při vyšetření chrupu pod operačním mikroskopem můžeme rozeznat i sebemenší kazy, které mnohdy nejsou zjistitelné ani rentgenovým vyšetřením. Můžeme zjistit také spáry u nedokonale zhotovených výplní, korunek, včas diagnostikovat fraktury a infrakce (naprasknutí) zubů. Operační mikroskop nám může pomoci při diagnostice onemocnění sliznic a dásní.
 • Výplně
  Při zhotovení výplně pod mikroskopem dokážeme velice přesně odstanit všechnu zkaženou zubovinu a zcela precizně upravit zhotovenou výplň zubu. Použití operačního mikroskopu umožňuje pro preparaci („vrtání“) využít ultrazvukové přístroje, které jsou přesnější a méně invazivní. Výplň dokážeme vymodelovat do nejmenších detailů. Výsledkem je vysoce estetická (tedy nerozlišitelná) i funkční výplň.
 • Ošetření kořenových kanálků zubů – endodoncie
  Endodoncie je jedním z oborů, kde má použití operačního mikroskopu zcela zásadní význam. Vnitřní prostor zubu a kořenové kanálky jsou pro lidské oko bez optických pomůcek zcela nerozpoznatelné. Ošetření bez optických pomůcek se pak děje „naslepo“ a úspěšnost tohoto „konvenčního“ ošetření se pohybuje kolem 50%.
  Operační mikroskop nám umožňuje mít dokonalý přehled o vnitřním prostoru zubů (kořenových kanálcích). Naše zkušenosti nám pomáhají úspěšně řešit celé spektrum možných komplikací endodontického ošetření, jako je odstranění zalomeného kořenového nástroje, nedokonale ošetřené kořenové kanálky s komplikovaným průběhem atd.
  Můžeme tak kvalitně ošetřit zuby, které by jinak musely být vytrženy a dosahovat při ošetření úspěšnost přesahující 96%.
 • Chirurgické výkony (implantologie, sinus lift, augmentace, parodontologická chirurgie)
  Mikrochirurgický přístup u operací, kdy přidáváme nebo jinak modelujeme kost či měkké tkáně, výrazně omezuje pooperační obtíže pacienta. Téměř zcela eliminujeme pooperační otok, který je obvyklý při konvenčním postupu. Celé hojení je podstatně rychlejší. V průběhu výkonu máme navíc dokonalou kontrolu o operovaných tkáních.
 • Protetika
  Preparace (broušení) zubu na korunku nebo můstek pod operačním mikroskopem umožňuje pracovat velmi přesně, nepoškodit okolní tkáně jako je dáseň či sliznice. Mikroskop rovněž umožňuje velmi detailně zkontrolovat kvalitu otisku, což je prioritní pro kvalitu výsledné práce. Při zkoušce a nalepení korunky či můstku nám operační mikroskop umožní velmi detailní kontrolu přesnosti práce. Pak můžeme zaručit dokonalý výrobek s dlouhodobou prognózou.
 • Dentální hygiena
  Díky operačnímu mikroskopu je možné odstranit zubní kámen naprosto precizně a šetrně ve všech oblastech dutiny ústní, což bez optiky nelze. Preciznost práce se s operačním mikroskopem zvýší až o 50%. Operační mikroskop může pomoci při diagnostice onemocnění sliznic a dásní, i kontrole průběhu léčby. Je skvělým pomocníkem při komunikaci. Pomocí speciálních brýlí přenášíme obraz z mikroskopu přímo před Vaše oči. Díky tomu Vám detailně ukážeme problémová místa.

Proč by měl stomatolog používat operační mikroskop?

Těžko byste našli pracoviště očního lékařství, neurochirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie, ale i plastické chirurgie, kde by lékař při výkonech nepoužíval operační mikroskop či jinou kvalitní optickou pomůcku. V uvedených oborech je to zcela samozřejmé. Důvod je vždy stejný. Operované tkáně či struktury jsou příliš malé, technologie operace příliš složitá na to, aby oko operatéra zvládlo vnímat veškeré detaily. Proto je nezbytné, aby si ošetřující lékař „zvětšil“ operované tkáně pomocí optické pomůcky – operačního mikroskopu.

V zubním lékařství léčíme zuby, které mají pro lidské oko velmi malé rozměry. Vždyť průměr korunky stoliček, tedy nejmohutnějších zubů, dosahuje 8 mm. Navíc na zubu a hlavně v zubu jsou další struktury, které jsou pro lidské oko, které není opatřeno optickou pomůckou, zcela nerozeznatelné. Většinou se tedy veškerá práce zubního lékaře děje v podstatě „na slepo“, pouze na základě zkušeností.

Při ošetření kořenových kanálků zubu musíme ošetřit struktury, které mají rozměry od 0,1 mm do 0,5 mm. Při výrobě plomby nebo korunky musíme vnímat a kontrolovat rozměry v řádu mikrometrů, tedy menší než je šířka lidského vlasu. Pokud nejsou tyto rozměry respektovány a je pracováno„na slepo“, úspěšnost ošetření je velmi malá (50-60%). Totéž platí o chirurgických výkonech v dutině ústní.

Naopak při použití mikrochirurgického přístupu, tedy práce pod operačním mikroskopem, dosahujeme podstatně vyšší úspěšnosti ošetření (98-99%), v případě chirurgických výkonů pak daleko menších nebo žádných pooperačních potíží (otok, bolestivost) a daleko rychlejšího zhojení (48 hodin). Výsledkem je minimální zatížení pacienta a záruka dlouhodobé životnosti a prognózy ošetřených zubů.