CBCT – 3D diagnostika

3D Cone-Beam – digitální dimenze zobrazování

Získejte jednoduše výkonný nástroj k diagnóze a plánování ošetření Vašich pacientů, který daleko přesahuje možnosti konvenčních 2D zobrazování. Zaveďte do své praxe výhody moderního 3D zobrazování bez investic. Již nyní je tato špičková technologie dostupná i Vám!

Proč CBCT?

Přístroj pracuje na podobném principu jako klasické CT s jedním podstatným rozdílem. RTG paprsky jsou vysílány kuželovitě (CB = cone beam). To umožňuje velmi podstatně snížit radiační zátěž , která je srovnatelná s klasickým OPG snímkem. Poskytuje ovšem mnohem více informací než klasické 2D zobrazení.

CBCT přístroj umožňuje získat trojrozměrné snímky (modely) celých čelistí i malých cílených oblastí.

Pro Vaše pacienty nabízíme CBCT vyšetření

Cena základního vyšetření je pouze 972 Kč.

  • vynikající kvalita snímků
  • snížení dávky ozáření pacienta
  • rychlé a bez objednání

Náš přístroj CBCT Gendex GX CB-500HD patří ve své kategorii k absolutní špičce. Společnost Gendex má dlouholetou tradici jako dodavatel vysoce kvalitních zobrazovacích přístrojů. Tento model vznikl za spolupráce s leadrem v CBCT technologiích, společností ISI (výrobcem i-CAT). Přístroj je mimořádně rychlý, přesný a díky sníženému zatížení zářením je také velmi bezpečný.

Děkujeme firmě EveryDent, s.r.o. za jeho rychlou a bezproblémovou instalaci.

Postup pro zajištění vyšetření Vašeho pacienta

Pro sdělení informací o vyšetření prosíme o vyplnění žádanky a její předání pacientovi, který ji přinese s sebou na vyšetření. V její dolní části jsou uvedeny informace pro pacienta. Při jakýchkoliv dotazech či specifických požadavcích, které nelze do žádanky uvést, nás prosím kontaktujte.

Žádanku k vyšetření Vám  na Vaši žádost rádi zašleme v tištěné podobě. Sdělte nám jen prosím počet kusů, který si přejete dodat.

Na vyšetření se není potřeba objednávat. Je ale možné, že pacient bude na vyšetření čekat (obvykle do 30 min, může se ale stát, že i déle). Neobjednaný pacient může přijít kdykoliv během naší ordinační doby: po-čt 8-17, pá 8-12. V případě, že pacient nechce riskovat delší čekání, doporučujeme, aby se objednal.

Data předáme ihned pacientovi v elektronické podobě na CD  nebo zašleme poštou (budete-li si to přát). Možné je také zpracování dat formou 3D rekonstrukce a vyhodnocení (popis vyšetření).

Jaká je cena vyšetření a možnosti zpracování dat?

Cena základního vyšetření je 972 Kč. Obdržíte CD se soubory ve formátu DICOM 3. Můžete je otevřít pomocí přiloženého prohlížeče i-CAT Vision nebo v kterémkoliv software pro 3D plánování (NobelGuide, InVivo, …). Software umožňuje prohlížet řezy obličejovým skeletem ve třech rovinách, měřit vzdálenost a denzitu.

Abychom vyšli vstříc Vašim různým požadavkům  na CBCT vyšetření, nabízíme několik možností zpracování dat:  3D rekonstrukce (plus  1.026 Kč) a vyhodnocení (plus 594 Kč). 3D rekonstrukce znamená prostorový model vyšetřované oblasti ze zaměřením na měkké tkáně, kost nebo zuby. Vyhodnocení je písemný popis nálezů (patotologických změn) na CT skenu.

Je tedy možné objednat samotné vyšetření (972 Kč), vyšetření s vyhodnocením (celkem 1.566 Kč) nebo vyšetření s 3D rekonstrukcí (celkem 1.998 Kč) a případně i s vyhodnocením (celkem 2.592 Kč). Vaše požadavky prosím uveďte v žádance (třetí sloupec – „Požadované zpracování skenu“).

Vyšetření hradí přímo na místě pacient. Formu fakturace přímo lékaři v tuto chvíli neumožňujeme.

Je možné elektronické zasílání žádanek i výsledků vyšetření?

Vyjádření ČSK ohledně elektronické zdravotnické dokumentace: “Režim práce s elektronickou dokumentací musí být nastaven tak, aby nemohlo dojít ani k náhodnému přístupu k dokumentaci. Poskytovatel proto musí přijmout opatření zejména organizačního charakteru, např. zákaz posílání záznamů ze zdravotnické dokumentace nezabezpečenou elektronickou poštou bez předchozího souhlasu pacienta.

V současné době tedy převážně z těchto důvodů elektronické zasílání žádanek ani výsledků vyšetření neumožňujeme. Oba dokumenty obsahují rodné číslo a jiné údaje. Navíc u výsledků vyšetření se jedná o velký objem dat, který není jednoduché zabezpečeně elektronicky přenést.

Na řešení této problematiky ale dále pracujeme. Chápeme, že elektronická forma je pro lékaře i pacienta často výhodnější (rychlejší).

Jaké výhody nám ve stomatologii trojrozměrné vyšetření přináší?

Implantologie
CT vyšetření  poskytuje přesnou informaci o množství a kvalitě kosti včetně polohy dna čelistní dutiny, průběhu mandibulárního kanálu a dalších rizikových struktur. CT vyšetření také umožňuje přesné měření nabídky kosti. Díky tomu může stomatolog zvolit ideální velikost dentálního implantátu a směr jeho zavedení tak, aby se všem těmto strukturám bezpečně vyhnul. Má-li lékař více informací, samotný výkon je rychlejší, jednodušší a bezpečnější. CT vyšetření Vám dodáme v obecném formátu DICOM 3. Data pak můžete zpracovat v kterémkoliv plánovacím SW pro CT navigovanou implantci. Na našem pracovišti pracujeme se SW NobelGuide, u kterého jsme schopni poskytnout podporu.

Extrakce zubů moudrosti
Odstranění zubů moudrosti je pro specialistu obvykle rutinní výkon.  Tyto zuby ale bývají mnohdy uloženy v blízkosti rizikových struktur jako je mandibulární kanál, čelistní dutina nebo sousední zub. CT sken umožní snažší a bezpečnější orientaci operatéra v průběhu výkonu. Tím se významně snižují rizika komplikací.

Endodoncie
CT zobrazení umožňuje detailní zobrazení mikroanatomie endodontu, počet a průběh jednotlivých kořenových kanálků, přítomnosti resorpce, perforace atd. CT zobrazení poskytuje velmi přesné informace o patologii periapikální oblasti, detekce periapikálních nálezů je v porovnání s intraorálním RTG vyšetřením vyšší o desítky procent. CT zobrazení není vhodné na hodnocení kvality endodontické výplně, protože výplň je zastřena artefakty ze sekundárního záření, které vzniká v rentgenkontrastní kořenové výplni. CT vyšetřením před endodontickým ošetřením je možné objektivně zvýšit úspěšnost tohoto ošetření. Hlavní výhodou CT vyšetření je přesná diagnostika anatomických a patologických odchylek radixů, diagnostika resorpcí a periapikální ostitdy.

Parodontologie
CT vyšetření poskytuje prostorový obraz stavu alveolární kosti, zobrazuje míru resorpce kosti u jednotlivých radixů zubů. Tím se stává toto vyšetření cenným pomocníkem při diagnostice, plánování a vedení parodontologické léčby.

Ortodoncie

přesná prostorová informace o vzájemném postavení jednotlivých zubů a o stavu alveolární kosti je nezbytná zejména při rozhodování o terapii retinovaných zubů. CT vyšetření také podá přesný 3D obraz obličejového skeletu a vzájemných vztazích čelistí. To vše usnadňuje diagnostiku a zefektivňuje ortodontickou léčbu.

Čelistní kloub

CT vyšetření temporomandibulárního kloubu zobrazí morfologické změny a může tak upřesnit diagnostiku.