Zuby moudrosti | Studio 32: zubní ordinace Praha 10

Zuby moudrosti

Při růstu zubů moudrosti může dojít k posunu všech zubů, což mívá negativní estetický i funkční dopad na celkový stav chrupu.
Díky svému nevyhovujícímu postavení v dutině ústní mohou působit zánětlivé potíže. Mohou být zdrojem infekce, která může ohrožovat celkový zdravotní stav.
Extrakce zubů moudrosti bývá laicky nazýváno sekání, řezání či trhání osmiček. Je-li ale výkon správně proveden, jedná se o zcela rutinní nebolestivý výkon.

Proč se extrakce zubů moudrosti provádí?

U většiny lidí nedojde k prořezání zubů moudrosti. Tyto zuby zůstávají zcela nebo částečně skryty pod sliznicí, mnohdy i v kosti dolní či horní čelisti. Většinou jsou nevýhodně skloněné a ohrožují svým růstem okolní zuby a kost. To lze zjistit pomocí běžného RTG vyšetření (součást pravidelných prohlídek).

V indikovaných případech provádíme navíc CBCT vyšetření, které nám umožňuje získat trojrozměrné snímky (modely) čelistí s minimální zátěží. Získáme tak mnohem více informací než pomocí klasického RTG vyšetření. Tím je zaručena co nejmenší invazivita ošetření s minimálním rizikem komplikací.

Zuby moudrosti v dolní čelisti  jsou v naprosté většině případů zdrojem menších či větších zánětlivých potíží a tedy zdrojem infekce. Mohou proto negativně ovlivňovat jak orální zdraví, tak představovat zátěž pro imunitní systém a tedy celkový zdravotní stav. Jedinou efektivní léčbou a také možností, jak problémům předejít, je zuby moudrosti odstranit.

Kdy je nejlepší výkon provést?

Z preventivního hlediska je ideální věk pro odstranění zubů moudrosti kolem 16 let. V této době nejsou zuby moudrosti dosud plně vyvinuty a odstranění jejich zárodků je velmi miniinvazivní výkon. Musí být však založeny zárodky všech ostatních stálých zubů. V pozdějším věku stále platí „čím dříve, tím lépe“.

Jak extrakce zubů moudrosti probíhá?

Z hlediska omezení pooperačních potíží a zkrácení celkové doby hojení je ideální odstranit zuby moudrosti dolní i horní čelisti při jednom výkonu. Zákrok trvá přibližně 40 až 60 minut.

Odstranění těchto zubů je zcela rutinní výkon. Před výkonem je aplikována anestezie. Výkon není bolestivý.  Můžeme jej také provést v tzv. analgosedaci, při které je vnímání pacienta tlumeno a ovlivněno látkami podanými před výkonem do žíly. Tyto látky rovněž celkově tlumí vnímání nepříjemných pocitů.

První den po výkonu může být přítomna bolest, kterou lze účinně tlumit předepsanými léky. Rovněž Vám budou předepsána antibiotika. Po výkonu je doporučován také fyzický klid po dobu 3-7 dnů. Stehy, kterými je sliznice v ústech šita, se odstraňují za 5-7 dní.

Máte přesto obavy z ošetření? Inhalační anestetikum je potlačí. Jedná se o vysoce účinné a bezpečné inhalační analgetikum se sedativním účinkem pro senzitivní pacienty. Zbaví Vás strachu a úzkosti z ošetření, potlačí bolest. Je ideální pro dětské pacienty a pro pacienty, kteří trpí strachem z lékaře nebo ošetření v ústech. Utlumí nepříjemné pocity při vpichu lokální anestezie. Jeho aplikace je velmi snadná, jeho nástup a ústup účinků je velmi rychlý.

Tipy na rychlé hojení

Pro zkrácení doby hojení Vám doporučujeme aplikaci růstových faktorů, které zajistí rychlou regeneraci, bezbolestný a bezproblémový pooperační stav. Růstové faktory se získají z malého množství Vaší krve speciální přípravou pomocí technologie PRGF. Nejvíce jsou obsaženy v krevních destičkách. Po přípravě se jednotlivé frakce růstových faktorů aplikují do operované oblasti. Růstové faktory významně omezí pooperační komplikace a zajistí rychlé a bezproblémové hojení.
Po výkonu může dojít ke vzniku různě velikého otoku tváře a také hematomu (modřiny) ve tváři. Je velmi vhodné operovanou oblast co nejdříve intenzivně chladit (nejlépe speciálním gelovým sáčkem ochlazeným v mrazáku). Při intenzivním chlazení se obvykle menší otok vyvine až druhý den po operaci, není bolestivý a zmizí v průběhu dalších 2 dnů. Čím menší otok vznikne, tím rychleji probíhá hojení rány.
Vždy je dobrý fyzický klid, aby se Váš organismus mohl věnovat regeneraci operované oblasti.

Jsou možné komplikace po výkonu?

Rychlost hojení a možnost vzniku komplikací závisí na celkovém zdraví dutiny ústní. Pokud o svůj chrup dobře pečujete, je riziko komplikací velmi malé. Důležité je nepolevit v orální hygieně ani po chirurgickém výkonu. Pokud by se nějaké komplikace objevily, budou provázeny bolestí operované oblasti.

Pod Sychrovem I 83

101 00 Praha 10 Michle

+420 271 751 631

Objednejte se již dnes!

Ordinační doba

PO-ČT 8-17, PÁ 8-12

Napiště nám

recepce@studio32.cz
css.php