Reendodoncie | Studio 32: zubní ordinace Praha 10

Reendodoncie

Pokud je první (tzv. primární) endodontické ošetření provedeno nekvalitně nebo konvenčně (bez použití operačního mikroskopu), bývá úspěšnost ošetření malá, kolem 50%. Neúspěšné endodontické ošetření vede ke vzniku zánětu v kosti pod zubem. Zánět může být akutní (projevuje se výraznou bolestí) nebo chronický (bolestí neobtěžuje, ale může způsobit rozvoj závažných zdravotních komplikací).

Reendodontické ošetření znamená opakované ošetření kořenových kanálků. Ošetření je prováděno v lokální anestesii a je bezbolestné. Reendodontické ošetření provádíme celé během jedné návštěvy. Pracujeme s jednorázovými kořenovými nástroji pod operačním mikroskopem. Úspěšnost ošetření se na našem pracovišti, které se na ošetření kořenových kanálků specializuje, pohybuje kolem 95%. U běžného praktického zubního lékaře bývá úspěšnost reendodontického ošetření menší než 50%.

Jak probíhá reendodontické ošetření?

Ošetření je prováděno v lokální anestesii a je bezbolestné. Reendodontické ošetření je časově a nástrojově náročnější než endodontické ošetření. Ošetření jednoho zubu trvá 2 až 2,5 hodiny. Je to dáno tím, že většinou jde o zuby více či méně poškozené v průběhu předešlého ošetřování a tyto chyby je nutné napravit. Na rozdíl od jiných pracovišť provádíme celé reendodontické ošetření během jedné návštěvy, čímž šetříme Váš čas a zvyšujeme úspěšnost ošetření.
Nejdříve je potřeba odstranit veškeré zubním kazem zasažené tkáně korunky zubu a také všechny výplňové materiály, které by mohly negativně ovlivnit vlastní ošetření anebo prognózu zubu. Pak musíme zub dostavit pro potřeby endodontického ošetření. Poté následuje izolace zubu pomocí koferdamu (gumové membrány). Izolace zajistí, aby nedošlo k průniku dezinfekčních látek do úst pacienta a zároveň aby nedošlo k průniku bakterií do ošetřovaného prostoru.
Pak pečlivě odstraníme původní kořenové výplně zubu (jedná se o infikovaný materiál), dohledáme všechny kořenové kanálky, opracujeme je a odstraníme chyby předchozího ošetření (nepravidelnosti v průběhu kanálků, zalomené kořenové nástroje…). Následuje dezinfekce a zaplnění všech kořenových kanálků a hermetická dostavba ošetřeného zubu.

Jaké je potřebné vybavení?

Reendodontické ošetření vždy vyžaduje práci pod operačním mikroskopem. Průměr kořenových kanálků je velmi malý (0,08 až 0,35 mm) a při reendodontickém ošetření je potřeba velmi detailně odstranit z kořenových kanálků veškeré zbytky infikovaného materiálu a tkání. Pro dosažení maximální úspěšnosti ošetření používáme jednorázové sterilní kořenové nástroje.

Na odstranění starých materiálů z kořenových kanálků a na odstranění zalomených kořenových nástrojů a jiných chyb původního ošetření používáme speciální ultrazvukové přístroje se speciálními koncovkami. Použití těchto přístrojů je možné pouze pod operačním mikroskopem.

Velmi důležitou fází ošetření je dezinfekce celého vnitřního prostoru zubu. Používáme proto speciální kanyly, kterými dokážeme dopravit dezinfekci i do nejužších míst kořenových kanálků. Ke zvýšení účinku dezinfekčního přípravku ve vnitřním prostoru zubu používáme další speciální techniky, jako ultrazvukový přístroj se speciálními koncovkami a další přístroje (Endoaktivátor, Vibringe…). Této fázi ošetření věnujeme maximální pozornost a tomu odpovídá i časová náročnost.

Jaká je úspěšnost ošetření a prognóza ošetřeného zubu?

Na našem pracovišti dosahujeme dlouhodobé úspěšnosti reendodontického ošetření nad 95%. Dlouhodobá úspěšnost je podmíněna správnou indikací (ne u všech zubů je toto ošetření možné či efektivní). Diagnostice a zvážení všech podmínek věnujeme proto velkou pozornost.

Na reendodonticky ošetřený zub je nutné co nejdříve zhotovit korunku. Pokud je již zub korunkou opatřen, je nutné zhotovit novou. Ta celý zub zpevní a zabrání tak eventuální možnosti rozlomení zubu. Pokud není reendodonticky ošetřený zub opatřen korunkou, riziko podélného rozlomení zubu je velmi vysoké.

Reendodonticky ošetřený zub opatřený kvalitní korunkou má stejnou prognózu jako zub zdravý, tj. může sloužit dlouhá léta.

Pod Sychrovem I 83

101 00 Praha 10 Michle

+420 271 751 631

Objednejte se již dnes!

Ordinační doba

PO-ČT 8-17, PÁ 8-12

Napiště nám

recepce@studio32.cz
css.php