Nadměrné opotřebení zubů – attrice a abraze

30 Zář

Attrice a abraze jsou stavy, kdy jsou zuby nadměrně opotřebovány – mechanicky anebo chemicky. proč k tomu dochází a jaké jsou možnosti léčby?

Co je abraze a attrice zubů a jak k tomu dochází?

Attricí nazýváme stav, kdy jsou zuby čistě mechanicky nadměrně obroušeny. K tomu nejčastěji dochází při takzvaném bruxismu – skřípání zuby. K bruxismu může docházet jen v noci, často můžeme „zaskřípat zuby“ i přes den. Bruxismus patří k podvědomým zlozvykům, za jejichž vznikem stojí stresové civilizační situace.

Když nás někdo naštve, místo abychom mu vrazili facku, tak radši zaskřípeme zuby.

Dalším zlozvykem ze stejné skupiny je zatínání zubů. To je časté například u sportovců – typicky vzpěrači při každém výkonu zatnou zuby.

Abrazí nazýváme situace, kdy je povrch zubu měněn také chemicky. Většinou jde o kombinaci mechanického a chemického poškození kyselinami. Nejčastější příčinou abraze zubů je nadměrná konzumace dnes tak oblíbených sladkých a kyselých nápojů kolového typu. Může jí být ale i nadměrná konzumace ovocných šťáv.

Další častou příčinou abraze zubů bývají poruchy příjmu potravy – anorexie a bulimie – které jsou provázeny častým zvracením. Zde jsou na vině kyselé žaludeční šťávy. Někdy také stačí žaludeční reflux, při kterém se dostávají žaludeční šťávy k zadním zubům, nebo zvracení v průběhu těhotenství.

Abrazí zubů jsou v současnosti nejčastěji postižení vysoce vytížení lidé, kteří holdují energetickým nápojům. Tedy například IT technici, řídící pracovníci, politici a také sportovci. U těchto profesí se potencuje attrice způsobená bruxismem či zatínáním zubů a abrazí způsobenou konzumací sladkých a kyselých energetických nápojů. V dnešní době výjimečné je abraze zubů způsobená konzumací vysoce abrazivní potravy, například pečiva s vysokým obsahem písku z procesu mletí mouky.

Jaké jsou důsledky attrice a abraze?

Pokud jde o attrici způsobenou bruxismem, důsledkem je poměrně zanedbatelný úbytek skloviny, který je patrný zejména na předních zubech. Ty se stávají „kratšími“ a mohou způsobovat estetický hendikep. Díky bruxismu může také docházet i k přetížení zubů.

Projevem přetížení zubů je ústup dásně a vznik krčkového defektu (defektu na krčku zubu, jehož příčinou není kaz). Nejčastěji jsou postižené špičáky (trojky) a třenové zuby (čtyřka a pětky) častěji v horní čelisti. Díky přetěžování zubů může dojít i k prasknutí zcela zdravých zubů, typicky třenových zubů horní čelisti. K výraznému oslabení zubů attricí, která způsobené bruxismem, dochází až po několika desítkách let.

Abraze zubů je naopak proces výrazně rychlejší. Díky působení kyselin je ztráta zubních tkání – skloviny i dentinu (zuboviny) – rychlá. Během několika málo let, někdy i měsíců dojde díky abrazi k viditelnému úbytku zubních tkání a rozvoji potíží s citlivostí zubů, snížení výšky skusu, změny tvaru předních zubů. Pokud chceme poškozené zuby rekonstruovat, je nejprve nutné odstranit příčinu attrice či abraze.

Jak rekonstruovat zuby poškozené bruxismem – attricí?

Prvním bodem je odstranění příčiny attrice – bruxismu. Následně musíme obnovit původní skus. V důsledku bruxismu se totiž zuby vybrousí tak, že fungují jako mlýnské kameny. Hrbolky zubů jsou obroušeny do roviny a i když skousneme na přední zuby, stoličky se nám stále dotýkají. Takový skus není přirozený.

Z důvodu ochrany všech zubů a také z důvodu odstranění bruxismu musíme části zubů, které byly ztraceny attricí, nahradit. Proto zhotovujeme na stoličky a třenové zuby takzvané overlaye (laboratorně zhotovené výplně zubů), nebo korunky. Ty jsou zhotoveny z keramiky a svým tvarem odpovídají původnímu tvaru zubů. Díky overlayím nebo korunkám, které jsou pevně fixovány na postranní zuby, dojde ke zvýšení skusu.

Míra zvýšení skusu většinou odpovídá zvýšení skusu nákusnou dlahou. Pak můžeme teprve rekonstruovat přední zuby. Díky zvýšení skusu je v oblasti předních zubů dostatek místa, abychom je mohli dotvarovat do původní estetické podoby. Přední zuby většinou opatřujeme estetickými keramickými fasetami nebo keramickými korunkami. Po dokončení rekonstrukce obvykle opět zhotovujeme nákusnou dlahu, abychom předešli možnému poškození keramických výplní zubů bruxismem.

Jak rekonstruovat zuby poškozené abrazí?

U zubů poškozených abrazí často chybí, díky účinku kyselin, významná část skloviny a je odhalený dentin (zubovina). Dentin je mnohem méně odolný vůči mechanickým vlivům. Proto jsou zuby zasažené abrazí poškozeny daleko více než zuby poškozené pouze attricí.

I v těchto případech musíme nejprve zcela odstranit příčiny abraze – tedy působení kyselin na zuby. Pokud jsou zdrojem kyselin energetické nápoje, stačí změnit složení jídelníčku. Pokud je ale zdrojem kyselin porucha příjmu potravy s častým zvracením, pak je pro úspěšnou léčbu nezbytná i přítomnost psychologa / psychiatra.

„První pomocí“ v těchto případech může být zhotovení ochranných dlah na zuby, které si pacient vždy nasadí na zuby před zvracením. Zuby jsou tak před účinkem kyselých žaludečních šťáv chráněné. Když se podaří odstranit příčinu abraze, je následně potřeba kompletně zrekonstruovat všechny poškozené zuby pomocí keramických korunek nebo overlayí a většinou i zrekonstruovat výšku skusu, která je díky úbytku tkání zubů nižší.

Rekonstrukce chrupu poškozeného attricí nebo abrazí je potřeba vždy velmi pečlivě naplánovat, připravit a pak provést v krátkém časovém intervalu, ideálně v průběhu jednoho či dvou dnů. Proto pro tyto rekonstrukce využíváme CAD – CAM technologie, které nám umožní pracovat přesně a při tom rychle.

Sdílejte:
Zanechte komentář

Pod Sychrovem I 83

101 00 Praha 10 Michle

+420 271 751 631

Objednejte se již dnes!

Ordinační doba

PO-ČT 8-17, PÁ 8-12

Napiště nám

recepce@studio32.cz
css.php