Nadměrné opotřebování zubů – proč vzniká a co s tím?

Při komplexní léčbě chrupu někdy navrhujeme tzv. „zvýšení skusu“. Proč? Je to nezbytný krok v případech, že dojde k nadměrnému opotřebení zubů.

A proč vlastně k tomuto nadměrnému opotřebení zubů dochází?

opotrebeni_zubu_zvyseni_skusuV průběhu života dochází vždycky k opotřebení (nejen) zubů. Je to normální fyziologický proces. Zuby při své základní funkci – rozmělňování potravy – vykonají desítky milionů cyklů. Přesto, že sklovina je nejtvrdší tkáň v biologické říši, i ta se díky obrovskému cyklickému namáhání obrousí. Často ale dochází k výrazně rychlejšímu opotřebení skloviny. Pokud dojde k úplné ztrátě skloviny, odhalí se dentin (zubovina). Dentin je tkáň výrazně měkčí, než je sklovina. Při ztrátě skloviny a odhalení dentinu se pak rychlost opotřebení zubů výrazně zvyšuje.

K rychlejšímu opotřebení skloviny a následně zubů dochází zejména z těchto příčin:

  • Nadměrná konzumace sladkých a kyselých nápojů (typu Coca cola, energetické nápoje, ovocné šťávy atd.) s vysokým obsahem kyselin a cukrů. Kyseliny rozpouští vápník, který tvoří hlavní část skloviny. Cukry jsou pak potravou pro bakterie zubního plaku, které produkují další kyseliny a rozpouštění vápníku tak urychlují.
  • Nadměrné čištění zubů tvrdým zubním kartáčkem a abrazivními zubními pastami, zejména v souvislosti s konzumací sladkých a kyselých nápojů.
  • Stavy související s opakovaným zvracením. Většinou jde o patologické stravovací návyky podmíněné psychicky – anorexie a bulimie. Opakovaným zvracením po dobu několika týdnů i měsíců může být doprovázeno i těhotenství. V těchto případech jsou důvodem pro ztrátu zubních tkání žaludeční kyseliny, které se dostávají do kontaktu se zuby a rozpouští sklovinu a dentin. Většinou jsou tyto stavy spojeny s horší hygienou dutiny ústní a tedy větší aktivitou bakterií, nebo naopak přehnanou snahou o vyčištění zubů, což opět vede k nadměrné ztrátě kyselinami rozrušených tkání.
  • Nefyziologickými kontakty horních a dolních zubů. Jde zejména o tzv. parafunkce (zlozvyky) – skřípání zuby – tzv. bruxismus a zatínání zubů. Tyto kontakty jsou patologické a pro zuby destruktivní. Celkový čas kontaktů zubů, které při parafunkcích vznikají, je výrazně delší než čas kontaktů zubů při jejich fyziologické činnosti, tedy rozmělňování jídla. Rovněž síly, které na zuby při parafunkcích působí, jsou výrazně vyšší, než při fyziologických kontaktech zubů. Tyto parafunkce jsou v naprosté většině důsledkem civilizační zátěže, tedy zejména stresu, pracovního přetížení, psychické zátěže, nedostatku pohybu a také silových sportů (kulturistika). Jde tedy o stejné škodlivé vlivy, které vedou například k srdečnímu infarktu.
Počínající destrukce zubů v předním úseku chrupu

Počínající destrukce zubů v předním úseku chrupu

Střední destrukce zubů v předním úseku zubů v horní a dolní čelisti

Střední destrukce zubů v předním úseku zubů v horní a dolní čelisti

Těžká destrukce zubů v předním úseku chrupu

Těžká destrukce zubů v předním úseku chrupu

Z výše vedeného je zřejmé, že pokud se propojí více z uvedených příčin, může být destrukce zubů velmi rychlá. Velmi typická je kumulace více příčin.

Například u programátorů IT (extrémní pracovní vytížení, stresující prostředí, konzumace energetických nápojů, nedostatek spánku, nedostatek času na starost o vlastní tělo včetně zubů atd.), pracovníků ve školství, pracovníků na vysokých managerských postech atd.

Destrukce a ztráta skloviny vede nejen k destrukci zubů, ale také k dalšímu rozvoji a fixaci parafunkcí, poškození závěsného aparátu zubů (rozvoji parodontózy), snížení výšky skusu, následnému přetížení čelistních kloubů, zmohutnění žvýkacích svalů a rozvoji dalších bolestivých stavů v oblasti obličeje a šíjového svalstva.

Zuby se mohou stát díky ztrátě skloviny velmi citlivé na studené a teplé a u předních zubů horní čelisti může dojít ke kompletní ztrátě celé korunky zubů.

Obnovit a dlouhodobě zajistit funkci a estetiku u chrupu postiženého nadměrným opotřebením není jednoduché. Nejprve je potřeba odstranit příčiny vzniku těchto poškození. Ideální je začít od prvotní příčiny. Tedy od civilizačních příčin. To není snadné. Většinou by to znamenalo změnu zaměstnání, životního stylu atd.

Dalším krokem je léčba parafunkcí. Ta kromě výše zmíněných změn chování znamená zásah do oblasti skusu – zvýšení skusu. Tímto zásahem se změní naučené reflexní mechanismy, které ke vzniku parafunkcí vedly a parafunkce lze takto někdy i zcela odstranit – vyléčit. Tím, že se obnoví původní výška skusu (tedy výška skusu, která existovala před opotřebením zubů), sníží se významně i zátěž čelistních kloubů a žvýkacích svalů. Zvýšením výšky skusu rovněž vytvoříme prostor potřebný pro úplnou tvarovou a tedy i estetickou rekonstrukci poškozených předních zubů.

Jak se zvýšení skusu provádí?

Zvýšit skus můžeme buď dočasně, nebo permanentně.

dočasné zvýšení skusu

K dočasnému zvýšení skusu používáme jednoduché snímací nákusné dlahy. Jak již název praví, tyto dlahy nejsou na zubech připevněny napevno a používají se pouze na omezený čas. Nejčastěji se tyto dlahy používají na noc, kdy slouží jako ochrana zubů při bruxismu (skřípání zuby), někdy lze nákusnou dlahou bruxismus velmi omezit.

Nákusné dlahy ve formě chráničů chrupu používáme i při sportech, ať již silových, nebo bojových. Podobné chrániče chrup lze využít i u stavů souvisejících s opakovaným zvracením. Pokud jsou chrániče umístěny na zubech včas, nedojde ke kontaktu žaludečních kyselin se zuby a zuby jsou tak chráněny. V případě potřeby zvýšit výšku skusu však všechny tyto snímací dlahy a chrániče neumožňují komplexní rekonstrukci chrupu a většinou slouží pouze jako ochrana a udržení zubů.

Na druhou stranu umožňují tyto snímací dlahy adaptaci pacienta na nový skus a další rekonstrukce chrupu je pak snazší.

trvalé zvýšení skusu

Pokud je potřeba opotřebené zuby rekonstruovat funkčně i esteticky, musí být skus zvýšen trvale. Jen tak lze vytvořit místo pro materiál, například keramiku, kterým zuby zrekonstruujeme do původní podoby.

Trvalé zvýšení skusu se provádí většinou pomocí tzv. overlayí, zhotovených většinou z keramiky nebo z kompozitní pryskyřice. Overlaye jsou na základě otisků, nebo optického skenu, laboratorně zhotovené části zubů, které se následně pevně přilepí na kousací plošky většinou dolních postranních zubů (v rozsahu od čtyřky do sedmičky). Zuby musí být pro tento typ rekonstrukce pouze minimálně broušeny. Většinou stačí ohlazení ostrých hran v rozsahu desetin milimetrů. Nedochází tedy k poškození nebo ztrátě zdravých tkání zubu. Tloušťka overlayí – tedy hodnota, o kterou se výška skusu zvedne – musí být technicky sofistikovaně naplánovaná a realizovaná. Využíváme k tomu speciální přístroje, nebo počítačové programy.

Díky zvýšení výšky postranních zubů vznikne mezi předními zuby (v rozsahu od špičáku po špičák) při úplném skousnutí malá mezera. Tento prostor následně využijeme ke tvarové, funkční a estetické rekonstrukci opotřebovaných předních zubů. Přední zuby rekonstruujeme většinou pomocí tzv. „palatinálních faset“.

Palatinální fasety“ jsou většinou opět laboratorně, na základě otisků, zhotovené plošky zubů z kompozitního materiálu nebo z keramiky, které následně pevně nalepíme na vnitřní plochy horních předních zubů. Palatinání fasety vyplní mezeru mezi dolními a horními předními zuby, která vznikla zvýšením skusu tak, že při skusu jsou tyto zuby opět v kontaktu. Tyto palatinální fasety většinou nevyřeší estetický aspekt opotřebovaného zubu. Estetickou rekonstrukci opotřebovaných předních zubů následně řešíme pomocí estetických keramických faset, které lepíme na přední strany předních zubů.

Z výše uvedeného postupu vyplývá náročnost celého procesu zvýšení skusu. Kompletní rekonstrukce nadměrně opotřebovaného chrupu může trvat řadu měsíců a většinou je finančně náročná. Většina výkonů spojených s touto léčbou není hrazená ze zdravotního pojištění.

Lze nadměrnému opotřebení zubů zabránit?

Příčiny nadměrného opotřebení zubů jsme uvedli v úvodu článku. Pokud tedy tyto příčiny ve svém chování rozpoznáte, určitě je vhodné poradit se s odborníkem – zubním lékařem. Rozpoznat nadměrné opotřebování zubů by měl každý zubní lékař. Léčba příčin nadměrného opotřebování zubů je ale vzhledem k její komplikovanosti doménou specializovaných pracovišť. Na konzultaci můžete přijít třeba do Studia 32.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*