Augmentace kosti neboli GBR

Řízená kostní regenerace (GBR - guided boned regeneration) je způsob náhrady čelistní kosti v místech jejího nedostatku. Nedostatečné množství kosti v místě plánovaného zavedení implantátu je častou příčinou, proč nelze zubní implantát použít. Pomocí některé z metod GBR lze dosáhnout dostatečného objemu kosti pro zavedení zubního implantátu.

Proč potřebuje zubní implantát kolem sebe kost?

Čelistní kost je živá tkáň, která potřebuje dostatečnou výživu. Ta přichází skrz cévní řečiště. Na rozdíl od zubního implantátu je vlastní zub schopen vyživovat okolní kost. Při ztrátě zubu tak kost ztrácí svůj přirozený zdroj výživy. Zavedení zubního implantátu do malého objemu kosti bude mít za následek její resorbci (úbytek), což nakonec povede ke ztrátě implantátu.

Jak pomůže doplnění kosti?

Doplnění kosti zajistí dostatečný objem kosti kolem implantátu. Větší objem kosti přináší také větší cévní řečiště a tím pádem dostatečnou výživu. V takové situaci už není nutná výživa kosti skrz zub a implantát tak může dlouhodobě plnit svou funkci.

Kde je kosti nedostatek?

Nedostatek čelistní kosti může vzniknout kdekoli. Rozlišujeme nedostatek kosti vertikální, kdy je málo kosti v ose implantátu (od spodu nahoru) a nedostatek kosti horizontální, tedy do stran. Vertikální nedostatek bývá u zadních zubů horní čelisti, kde jsou přímo nad kořeny zubů čelistní dutiny. Horizontální nedostatek kosti bývá často u zadních zubů dolní čelisti, kde bývá kost příliš úzká.

Častým místem nedostatku čelistní kosti je místo, kde dlouhodobě chybí zub.

Čím se kost doplní?

Při řízené regeneraci kosti používáme tzv. kompozitní štěp. Ten se skládá z autologní (vlastní) kosti a krve, z umělé kosti a antibiotika. Tento štěp umožní prorůstání kostní tkáně a postupně tak dojde k přeměně štěpu na vlastní kost.

Jakým způsobem doplnění probíhá?

Prvním krokem je dostatečná lokální anestezie (injekční umrtvení) všech míst, kde budeme pracovat. Následně je potřeba odebrat vlastní kost. V případě menších defektů postačí odběr z okolí defektu z místa operace. U větších zákroků je nutné z druhého místa odebrat kost z dolní čelisti, nejčastěji za posledním zubem či z brady. Speciálním nástrojem odebíráme kostní piliny, které tvoří základ výše zmíněného štěpu.
V místě plánovaného doplnění kosti odklopíme přilehlou dáseň. Následně provedeme drobné návrty kosti, kterou chceme doplňovat. Kompozitní štěp umístíme pod speciální membránu. Membránu napneme a uchytíme k okolní kosti pomocí drobných titanových pinů (hřebíčku) a šroubků. Na kosti vznikne útvar připomínající klobásu - proto se tato metoda označuje také jako „sausage“ augmentace z angl. sausage - klobása. Nakonec ránu velmi pečlivě zašijeme.

Co mohu očekávat po zákroku?

Po odeznění anestezie lze očekávat pocit tlaku v okolí operovaného místa. Vznikne různě velký otok a hematom (modřina). Po zákroku Vám budou předepsána antibiotika a analgetika (léky proti bolesti). Bolest je možné tlumit analgetiky dle subjektivní potřeby. V operovaném místě je nutné až do kontroly nečistit zubním kartáčkem ani ho jinak nezatěžovat. Kontrola po zákroku a odstranění stehů je za 10 dní. Hojení lze podpořit klidovým režimem a intenzivním chlazením operovaného místa pomocí chladících sáčků. Po celou dobu je vhodné 2x denně vyplachovat ústní vodou s obsahem 0.12 - 0.2% chlorhexidinu.

Operovanou oblast je nutné minimálně 6 měsíců nezatěžovat. Nelze proto zhotovit ani provizorní náhradu, na kterou by bylo možné kousat. Můžeme Vám však zhotovit provizorní estetickou náhradu.

Kdy se do nové kosti může zavést zubní implantát?

Velmi záleží na typu defektu kosti. V některých případech lze zubní implantát zavést rovnou v průběhu doplňování kosti. Implantát však nesmí nijak bránit vrůstání kostní tkáně. Proto je často nutné nejdříve doplnit kost a až po zhojení této kosti zavést zubní implantáty.

Doplněná kost se hojí 6 - 12 měsíců. Jestliže nebyly implantáty zavedeny rovnou při augmentaci, zavádí se obvykle za 9 měsíců po augmentaci. Během tohoto výkonu také obvykle odstraníme fixační piny a šroubky a případně zbytky membrány. Následuje oseointegrace - čili vhojení implantátu do kosti. Tento proces trvá 2 - 6 měsíců. Poté je možné implantáty plně zatížit korunkami či můstkem.

Jaké mohou nastat komplikace?

Komplikace jsou výjimečné, přesto se mohou vyskytnout. Jednou z komplikací je expozice „obnažení“ membrány. Ačkoli může vypadat znepokojivě, obvykle není velkým problémem. Stačí membránu udržet čistou - pomocí ústní vody s chlorhexidinem. Výjimečnou komplikací je infekce štěpu, kterou léčíme antibiotiky a při větší infekci odstraněním infikované části štěpu.

Sausage augmentace je velmi předvídatelný a účinný nástroj kostní regenerace. Umožňuje zavádět zubní implantáty do předem přesně naplánovaných pozic. Úspěšnost metody je však velmi závislá na indikaci, precizním postupu operatéra a také na Vaší domácí péči. Před výkonem nesmí být v okolí operovaného pole přítomen zánět dásní, plak, ani zubní kámen.

Tuto metodu nelze použít u kuřáků! Kouření cigaret negativně ovlivňuje metabolismus a hojení kosti.

Pod Sychrovem I 83

101 00 Praha 10 Michle

+420 271 751 631

Objednejte se již dnes!

Ordinační doba

PO-ČT 8-17, PÁ 8-12

Napiště nám

recepce@studio32.cz
css.php