Léčba parodontózy | Studio 32: zubní ordinace Praha 10

Léčba parodontózy

Dobrá zpráva je, že parodontozu je možné léčit. Aby byla léčba úspěšná, musí být prováděna pečlivě, důsledně a komplexně. Základem úspěchu je vynikající spolupráce pacienta při léčbě a výborná dentální hygiena. Léčba počínajícího onemocnění dásní není příliš finančně náročná a většinu výkonů hradí zdravotní pojišťovny. Léčba pokročilého onemocnění dásní je bohužel časově i finančně velmi náročná. Základem je přesná diagnóza. Parodontitid je několik typů (musíme vědět, co máme léčit).

Parodontologické vyšetření a plán léčby

Pro stanovení správné diagnózy je nezbytné velmi podrobné vyšetření dásní a zubů – tzv. parodontologické vyšetření. Při tomto vyšetření zubní hygienistka nebo lékař změří u každého zubu 6 hodnot – hloubku parodontálních chobotů na šesti místech kolem zubu. Tyto hodnoty jsou pečlivě zaznamenány do protokolu jako tzv. PD index (pocket depth). Dále se změří krvácení dásňové papily mezi zuby, tzv. PBI (papilla bleeding index). Hodnota tohoto indexu slouží pro sledování průběhu léčby (pro Vás i pro nás). Pokud se PBI snižuje, léčba onemocnění Vašich dásní je úspěšná. Do protokolu parodontologického vyšetření se dále zaznamená průběh okraje dásně u jednotlivých zubů (obnažené krčky a kořeny).

Dále se odeberou vzorky tekutiny z parodontálních chobotů a pošlou se do specializované laboratoře. V laboratoři jsou z těchto vzorků identifikovány nejdůležitější bakterie a je také zjištěna citlivost těchto bakterií na antibiotika.

Teprve na základě všech těchto výsledků je možné určit přesnou diagnózu a sestavit tzv. plán parodontologické léčby. V průběhu léčby parodontitidy je zcela klíčová spolupráce mezi celým ošetřujícím týmem (zubní lékař – dentální hygienistka – sestřička) a pacientem, tedy Vámi.

Snížení množství bakterií

Cílem léčby parodontitidy je snížit množství bakterií, které onemocnění vyvolaly. Je tedy nutno postupně odstranit všechna ložiska infekce z Vašeho chrupu a zajistit podmínky pro to, abyste mohl/a kvalitně doplnit léčbu Vašich dásní domácí péčí. Zubní lékař proto musí odstranit všechny zubní kazy a extrahovat (vytrhnout) všechny zuby, které již nelze zachránit. Dále musí odstranit či opravit nevhodně tvarované (převislé) výplně zubů a nepřesně zhotovené korunky nebo můstky, které by tvořili překážky k čistění zubů. Zároveň jsou Vám podány podle zjištěné citlivosti bakterií antibiotika. Užíváte je přibližně 1 až 2 týdny.

Odstranění zubního kamene

Dentální hygienistka / hygienista pak velmi detailně odstraní všechen zubní kámen a to nejen zubní kámen viditelný – nad okrajem dásní, ale hlavně zubní kámen, který je skryt pod dásněmi. Tomuto výkonu se říká deep scaling (hloubkové čištění). Tento výkon je prováděn v místním injekčním znecitlivění.

Dentální hygienistka postupně a pečlivě čistí kořeny jednotlivých zubů od zubního kamene a zubního plaku. Zubní kámen a zubní plak je totiž velmi vhodné prostředí pro nebezpečné bakterie. Vzhledem k časové náročnosti tohoto výkonu je možné kvalitně vyčistit všechny zuby až v několika návštěvách. Většinou se deep scaling provádí po kvadrantech, tedy polovinách jednotlivých čelistí. Proto se této fázi léčby také říká kvadrantová terapie.

Pokud jsou parodontální choboty příliš hluboké, je někdy nutné doplnit léčbu chirurgickými výkony, tzv. lalokovými operacemi. Při těchto operacích jsou očištěny kořeny jednotlivých zubů po odklopení dásní pod přímou kontrolou zraku.

Na našem pracovišti provádíme tyto výkony speciální mikroskopickou technikou pod operačním mikroskopem. Výrazně tak omezujeme pooperační obtíže, které jsou obvyklé při konvenčním postupu.

V průběhu výkonu máme navíc dokonalou kontrolu o operovaných tkáních. Celé hojení je podstatně rychlejší.

Jaká je domácí péče?

Domácí péče znamená pravidelné a správně prováděné čistění zubů a masáž dásní. Správnou techniku čistění zubů Vás musí naučit dentální hygienistka / hygienista. Nelze ji vyčíst z knížek či z letáků. Každý máme jiný chrup a pomůcek dentální hygieny je také velké množství. Jedině profesionál – dentální hygienistka – pro Vás vybere tu správnou techniku a pomůcky. Domácí péče je nezbytná a doplňuje komplexní léčbu.

Jaká je úspěšnost léčby a co následuje po léčbě?

Komplexně vedená léčba bývá velmi úspěšná. Zuby Vám po léčbě parodontitidy musí sloužit dlouhodobě a kvalitně. Bude nutné doplnit chybějící zuby a zajistit plnohodnotnou funkci celého chrupu bez toho, aby byly jednotlivé zuby přetěžovány. Tak je zajištěna dlouhodobá prognóza chrupu. Nedílnou součástí je také estetická rekonstrukce chrupu. Někdy je vhodné léčbu doplnit plastickými operacemi dásní, při kterých jsou například kryty odhalené zubní krčky.

Zcela nezbytný z hlediska udržení dlouhodobých výsledků proběhlé léčby je tzv. recall systém, tedy systém pravidelných kontrol. Dentální hygienistka si Vás bude zvát na pravidelné kontroly (v intervalu 3 až 6 měsíců), kde Vám bude odstraněn zubní kámen. Zubní kámen se tvoří každému a jediná pomoc je pravidelně jej odborně odstraňovat. Jen tak lze docílit dlouhodobého úspěchu. Léčba parodontitidy totiž nikdy nekončí a to platí i o domácí péči, kterou svému chrupu musíte věnovat.

Pod Sychrovem I 83

101 00 Praha 10 Michle

+420 271 751 631

Objednejte se již dnes!

Ordinační doba

PO-ČT 8-17, PÁ 8-12

Napiště nám

recepce@studio32.cz
css.php