Výhody, nevýhody a výroba celkové snímací zubní náhrady (protézy)

13 Srp

Celková snímací náhrada chrupu (vyndavací protéza, nebo lidově „klapačka“) je protetický výrobek, který nahrazuje kompletně celý chrup jedné čelisti. Náhrada je umístěna přímo na bezzubých dásních. Má své výhody a nevýhody. Pojďme se na ně podívat. Navíc se můžete dozvědět něco o technologii výroby.

Kdy zhotovujeme celkovou snímací náhradu chrupu?

Tento typ náhrady zhotovujeme v případech, kdy již v čelisti nejsou žádné zuby a nelze ani použít zubní implantáty (pro nedostatek kosti, různá zdravotní omezení nebo z rozhodnutí pacienta).

Jaké jsou výhody celkové snímací náhrady?

Celková snímací náhrada chrupu je historií velmi dobře odzkoušeným protetickým výrobkem, který relativně dobře funguje a je relativně levný. Celková snímací náhrada chrupu je dále výrobkem s velmi dobrou estetikou. Celkovou snímací náhradu chrupu lze vyrobit poměrně rychle (cca do 14 dnů). K výrobě nemusí být potřeba složité vybavení a technologie.

Jaké jsou nevýhody celkové snímací náhrady?

Základní nevýhoda celkové snímací náhrady chrupu vyplývá z toho, že je umístěna přímo na dásních. Přes dásně se pak musí přenášet veškeré síly, které vznikají při funkci – žvýkání, kousání.  Na zátěž silami, které vznikají při kousání, není dáseň přizpůsobena. Tím dochází jednak k akutním otlakům (ty bolí) a také k dlouhodobým změnám – tzv. atrofii, tedy úbytku dásní (to nebolí). Úbytek dásní je způsoben hlavně úbytkem kosti, která dáseň podpírá.

Atrofii (úbytek) kosti a dásní ovlivnit nejde. Proto je nezbytné celkovou snímací náhradu chrupu pravidelně kontrolovat, v případě potřeby podložit, nebo tzv. „rebazovat“ (vytvořit nový povrch, který je v kontaktu s dásní).

Celková snímací náhrada chrupu při tom musí také na dásních přiměřeně držet. Držení a stabilita celkové snímací náhrady chrupu je dána tím, jak přesně a pečlivě je náhrada zhotovena a jak kvalitní je tzv. „protézní lože“ – tedy dáseň, na které protéza naléhá. To druhé bohužel ovlivnit obvykle příliš nelze.

Na každou novou snímací náhradu chrup si vždy musí pacient zvyknout. Pokud je to Vaše první snímací náhrada, adaptace (zvykání) může trvat déle, klidně i několik měsíců. Nová snímací náhrada chrupu většinou způsobí otlaky. Pokud k tomu dojde, je nezbytné náhradu odborně upravit. Tuto úpravu musí vždy udělat zubní lékař! Úpravy nesmí být prováděny neodborně.

Jak probíhá výroba celkové snímací náhrady chrupu?

Kvalitní snímací náhradu chrupu lze zhotovit pouze pečlivým přístupem ve všech fázích výroby.

Základem jsou kvalitní otisky čelistí. K tomu, aby Vám celková snímací náhrada přiměřeně dobře držela, jsou nezbytné obvykle celkem 3 otisky. Dalším krokem je registrace Vašeho skusu a ideálně i záznam funkce Vašich čelistních kloubů (kondylografie). Tyto údaje umožní vyrobit celkovou snímací náhradu tak, aby Vám dobře „kousala“, při tom při i dobře držela (aby nedocházelo k jejímu uvolnění při každém kousnutí) a nedocházelo k poškozování dásní čelistních kloubů.

Na základě toho zubní technik zhotoví model budoucí snímací celkové náhrady. Tento model lékař vyzkouší v ústech pacienta, zhodnotí skus a společně s pacientem také estetiku. V případě potřeby se model náhrady jednoduše upraví. Z modelu pak zubní technici vyrobí finální, definitivní, snímací náhradu, kterou lékař pacientovi předá.

V současné době dochází k vývoji 3D tisku, který by uměl celkovou snímací náhradu vytisknout na základě intraorálního skenu (bez otisků). Dle našeho názoru zatím nejsou tyto technologie tak vyspělé, aby byly široce používané.

Jaké jsou možnosti materiálů, ze kterých může být celková snímací náhrada zhotovena?

Na výrobu těla (baze) celkových snímacích náhrad se používají kvalitní pryskyřice (metylmetakrylát). Zuby v celkové snímací náhradě jsou průmyslově (továrně) vyráběné. Mohou být buď z pryskyřice, nebo z kompozitního materiálu (kompozitního plastu). Dříve se používaly také keramické zuby, ty jsou již překonané zuby kompozitními. Všechny materiály, které se k výrobě celkových snímacích náhrad používají, splňují velmi přísná kritéria použití v kontaktu s organismem.

Jsou nějaké možnosti, jak zlepšit stabilitu a držení celkové snímací náhrady?

V některých případech je možné zlepšit stabilitu celkové snímací náhrady chrupu chirurgickou úpravou dásní. Tyto chirurgické úpravy se provádí pouze v indikovaných (vhodných) případech. Při pečlivém postupu při zhotovení snímacích náhrad chrupu lze většinou dosáhnout dostatečné stability a funkce náhrady i bez chirurgických úprav dásní. Eventuální chirurgická úprava dásní může zvýšit stabilitu snímací náhrady o cca 10%.

Jaký je rozdíl mezi celkovou snímací náhradou, která je zhotovena „nadstandardně“ a celkovou snímací náhradou zhotovenou „na pojišťovnu“?

„Standardní“ výroba celkové snímací náhrady (na pojišťovnu) vůbec nezohledňuje pečlivost při výrobě, nové (současné) techniky při zhotovení náhrady a nebere ohled na skusové poměry a čelistní klouby. Díky tomu nemusí být tato „standardní“ náhrada dostatečně stabilní (nemusí dostatečně držet) a při každém skousnutí může docházet k uvolnění náhrady.

Kromě toho, že je pak tato náhrada nefunkční a je pro uživatele spíše překážkou, způsobuje také nadměrné přetížení dásní a tím i rychlejší atrofii (úbytek) dásní a kostí. Proto řada lékařů podle nejmodernějších poznatků a pomocí moderních technik zhotovuje „nadstandardní“ celkové snímací náhrady.

Co následuje po zhotovení celkové snímací náhrady a její začlenění do úst?

Samozřejmě pravidelné kontroly. A pokud dojde ke vzniku jakýchkoliv otlaků, tak kontrola musí být okamžitá.

Jak mám o celkovou snímací náhradu pečovat?

Celkovou snímací náhradu je potřeba dobře čistit. Nejlépe po každém jídle. Při čištění je nezbytné celkovou zubní náhradu vždy vyjmout z úst a vyčistit kartáčkem na zuby a zubní pastou.

Zubní náhrada se sice nemůže zkazit (zubním kazem), pokud není zubní náhrada dobře a pravidelně čištěna, dojde k ulpívání nánosů zubního bakteriálního povlaku na snímací náhradě. Tento bakteriální povlak pak způsobuje zánětlivá a kvasinková onemocnění dásní. Bakteriální povlak rovněž přispívá k rychlejšímu stárnutí (degradaci) materiálů, ze kterých je náhrada zhotovena. Je pak nezbytné dříve vyrobit náhradu novou.

autor: MUDr. Jiří Škrdlant

 

Zanechte komentář

Pod Sychrovem I 83

101 00 Praha 10 Michle

+420 271 751 631

Objednejte se již dnes!

Ordinační doba

PO-ČT 8-17, PÁ 8-12

Napiště nám

recepce@studio32.cz
css.php