Moderní metody pro zjištění zubního kazu

4 Úno

Nejrozšířenějším infekčním onemocněním v české populaci je zubní kaz. Možnostem jak lze zubnímu kazu předejít jsme se již věnovali. Tentokrát se zaměříme na tradiční a moderní možnosti jeho diagnostiky. Rozlišit zdravé a kazem postižené tkáně nám pomáhají moderní technologie. Je důležité nejen zubní kaz v ústech odhalit, ale také při jeho ošetření odstranit věškeré (ale pouze ty) napadené tkáně. Jinak se zubní kaz pod výplní vytvoří znovu.

Jak zubní kaz vypadá?

Zubní kaz nemusí být vždy černý. V jednotlivých fázích onemocnění vypadá odlišně. Počínající kaz (kaz pouze ve sklovině zubu) se nejčastěji jeví jako bílá skvrna. To je způsobeno odlišným lomem světla na méně mineralizované tkáni. Léze má hrubý povrch ale stále tvrdý povrch.

Jak kaz postupuje směrem k zubovině, měkne a barví se více či méně do tmava. Hnědé nebo černé zbarvení je způsobeno pigmenty v buněčných stěnách bakterií a jejich odpadními produkty, v některých případech i krevními barvivy. Intenzita zabarvení je dána aktivitou kazu. Pozor ale. Kaz, který rychle postupuje do hloubky, bývá jen nepatrně tmavší než okolní zdravá tkáň – pigmenty se nestihnou usadit. Velmi tmavé kazy obvykle postupují pomalu (je čas na jejich odhalení a léčbu).

Jak zubní lékař pozná kaz při vyšetření?

Sonda a zrcátko

Nejstarší metoda diagnostiky kazu je založena na odlišných fyzikálních vlastnostech zdravé a nemocné tkáně. Všichni ji jistě dobře znáte. Lékař pomocí zrcátka a sondy prohlíží přístupné plošky zubů a pátrá po odlišně zbarvených nebo změklých místech.

I dnes se bez této základní metody neobejdeme. Podstatně ji však zpřesňuje použití operačního mikroskopu.  Drobné, zejména počínající kazy, je snadné bez mikroskopu přehlédnout. Při zvětšení jsou však zcela zřejmé.

RTG

RTG vyšetření by mělo být jednou za rok provedeno v rámci preventivní prohlídky chrupu.

Dalším nepostradatelným pomocníkem při vyšetření jsou rentgenové snímky typu bite-wing (snímky zhotovené „do skusu“). Ty nám umožní nahlédnout do míst, která jinak zůstanou přímému pohledu skrytá. Jedná se hlavně o mezizubní prostory a prostory pod již zhotovenými výplněmi. Díky nim jsme schopni odhalit i počínající kazy v místech, kam jinak nedohlédneme. Kazy se na rentgenovém snímku zobrazují jako tmavé skvrny. Je to způsobeno sníženým množstvím minerálů v dutině kazu.

Laser a „modré světlo“

Některé látky po dopadu světla určité vlnové délky vyzařují světlo odlišné barvy. Tento jev se nazývá fluorescence. Platí to například pro odpadní produkty bakterií nebo některé látky obsažené v rozpadlé zubovině.  Moderní technologie tento jev využívají pro diagnostiku kazu. Zub je osvícen laserem nebo modrým světlem. Pod speciálním filtrem potom kazy „svítí“.

Tato metoda má omezené použití. Odhalí jen kazy na kousacích ploškách zubů bez výplní.

Nejsou- li zuby dokonale očištěny, dává tato metoda falešně pozitivní výsledky – kaz se zobrazí i na místech, kde není. Dalším problémem je, že kaz zobrazí pouze na neporušeném zubu. Kaz pod výplní prostě není vidět. Z těchto důvodů na našem pracovišti tuto metodu pro diagnostiku v tuto chvíli nepoužíváme.

Jak zubní lékař pozná, které tkáně je nutné odstranit?

Po odhalení kazu a zhodnocení jeho rozsahu přichází na řadu jeho ošetření. Pro úspěšné ošetření kazu je nutné odstranit veškerou infikovanou tkáň. Jinak by se pod zhotovenou výplní vytvořil kaz znovu. Zároveň je ale nutné zajistit co nejmenší invazivitu ošetření – tj. odstranit pouze nevratně poškozenou tkáň. Jak ale zubní lékař pozná, jak hluboko pronikly bakterie a která zubní tkáň je zkažená?

Odlišná barva a tvrdost

Nejstarší metody opět vycházejí z rozdílných fyzikálních vlastností zdravé a napadené zuboviny. Napadená zubovina má tmavší barvu a je měkčí než okolní zdravé struktury. Lékař tedy zkouší tvrdost podkladu pomocí sondy a posuzuje barvu tkáně. Jak již bylo zmíněno výše, barva kazu se značně liší. Totéž platí pro „tvrdost“ podkladu.

Karies detektor

Jedná se o speciální barvivo, které zbarví pouze změklou demineralizovanou tkáň. Ta je považována za infikovanou a je odstraněna.

Fluorescenční metody

Speciální lampy využívají fluorescenci odpadních produktů bakterií (tzv. porfyrinů). Jsou vysoce spolehlivou metodou pro potvrzení infekce zubní tkáně. Infikovaná tkáň je zřetelně barevně zobrazena a následně odstraněna. Na rozdíl od diagnostiky (pomocí laseru a modrého světla – viz výše) zde odpadá nebezpečí falešné pozitivity nálezu. Světlo je totiž používáno přímo při ošetření v kavitě zubu. Na našem pracovišti používáme technologii Proface.

Zatím ve vývoji…

Použití ultrazvuku je založeno na odlišné „tvrdosti“ zdravých a postižených tkání. Ultrazvuk je běžně využíván pro preparaci kazu. Použití v oblasti diagnostiky kazu je prozatím ve fázi vývoje.

Elektronické systémy pro diagnostiku kazu využívají odlišnou vodivost plně mineralizovaných a změklých tkání. Současné přístroje jsou velmi složité na obsluhu i interpretaci a výsledky jsou zatím nejednoznačné.

Novinky ze Studia 32 – Proface spolehlivě rozezná kaz

Face Metoda (Fluorescence Aided Caries Excavation) je inovativní systém pro detekci zubního kazu. Zatímco konvenční metody nabízí lékaři pouze nepřímé informace o rozsahu kazu v infikovaném dentinu, Proface umožňuje přímou viditelnost zubního kazu v otevřené kavitě zubu.

Bakterie v napadené zubovině produkují odpadní látky, tzv. porfyriny. Tyto látky jsou striktně vázány na jejich přítomnost. Nejsou okem viditelné. Proface je technologie, díky které jsme schopni tyto látky rozeznat.

Jedná se o lampu vyzařující světlo konkrétní vlnové délky. Po dopadu tohoto světla na porfyriny začnou fluoreskovat červeně, zatímco zdravé zuby fluoreskují žlutozeleně.

Napadené tkáně tedy po dopadu světla z lampy Proface svítí. Lékař odstraní opravdu jen nejnutnější množství zuboviny. Přitom má ale jistotu, že odstranil kaz celý a nebude recidivovat (neobjeví se znovu pod výplní).

Sdílejte:

Komentář k "Moderní metody pro zjištění zubního kazu"

  1. Zubař

    Ještě bych dodala jednu důležitou věc – zubní kaz na začátku nebolí. Začne bolet až v momentě kdy se dostane k zubní dřeni. Proto je dobré chodit na preventivní prohlídky a ne až v momentě když nás zuby začnou bolet.

Zanechte komentář

Pod Sychrovem I 83

101 00 Praha 10 Michle

+420 271 751 631

Objednejte se již dnes!

Ordinační doba

PO-ČT 8-17, PÁ 8-12

Napiště nám

recepce@studio32.cz
css.php