Zavedení implantátu ihned po vytržení zubu

21 Úno

Co je okamžitá implantace?

Náhrada zubu pomocí implantátu je v současnosti velmi spolehlivou metodou. Pro dlouhodobou prognózu tohoto řešení je velmi důležité, aby objem kosti, do které se implantát zavádí, byl co největší. Po ztrátě zubu, ať již z důvodu úrazu nebo extrakce (vytržení), vždy k menší či větší resorpci (ztrátě) kosti dochází.

Obnovit (doplnit) chybějící kost je vždy komplikované. Z toho důvodu je vhodné zajistit a udržet objem kosti ihned po extrakci (vytržení) zubu. Jednou z technik, jak toho dosáhnout, je postup tzv. okamžité implantace. Tedy zavedení implantátu ihned po vytržení zubu.

Jak okamžitá implantace probíhá?

Prvním krokem je atraumatické odstranění zubu. Následně je lůžko zubu zcela vyčištěno od zánětlivých tkání a od tkání tzv. periodoncia (vazivová membrána, kterou je zub upevněn v kosti). Poté se pomocí chirurgické vrtačky vytvoří štola pro implantát. Po zavedení implantátu do kosti je aplikován do okolí implantátu xenogenní* nebo autologní** kostní materiál. Výkon je prováděn v místním znecitlivění (anestesii) a je nebolestivý.

Aby bylo místo po implantaci a doplnění kosti chráněno, je nezbytné vždy po okamžité implantaci na implantát zhotovit tzv. Socket Seal Abutment) nebo provizorní korunku.

Socket Seal Abutment je individuálně vyrobený pilíř implantátu, který není ve tvaru korunky zubu, ale kryje pouze lůžko po vytržení zubu. Je v úrovni dásně, tedy implantát při kousání nezatěžuje.

Provizorní korunka nahrazuje původní korunku zubu. Provizorní korunka zatěžuje zavedený implantát při kousání. Zhotovujeme ji pouze tehdy, pokud je implantát po zavedení zcela stabilní a jde o náhradu zubu ve viditelném úseku chrupu. V ostatních případech zhotovujeme Socket Seal Abutment.

Po zavedení implantátu následuje období hojení, které trvá 2 až 5 měsíců, podle toho, v jakém objemu se doplňovala kost. Po této době zhotovíme na implantát definitivní keramickou korunku.

V jakých případech můžeme použít techniku okamžité implantace?

Musí být splněna obecná pravidla, kdy lze implantát zavést. Jde hlavně o celkový zdravotní stav pacienta. Okamžitou implantaci nelze provádět u kuřáků. Dále musí být zajištěny vhodné místní podmínky. To znamená dutina ústní bez přítomnosti zánětu dásní, s velmi dobrou hygienou a bez přítomnosti zubů s kazem.

Jaké jsou výhody okamžité (immediátní) implantace?

  • pokud se nahrazuje zub v estetické zóně chrupu, je největší výhodou možnost okamžité náhrady zubu provizorní korunkou
  • největší výhodou okamžitého zavedení implantátu je průběh hojení rány po extrakci (vytržení) zubu bez ztráty kosti. V průběhu okamžité implantace totiž téměř vždy kolem zavedeného implantátu také doplňujeme kost. Tím dosáhneme ideálního funkčního i estetického výsledku náhrady zubu bez ztráty kosti (koncept „Zero Bone Loss“)
  • proces náhrady zubu se zkracuje z 6 měsíců na 2 až 5 měsíců
  • sníží se počet chirurgických výkonů ze dvou až čtyř na jeden a počet návštěv zubního lékaře ze čtyř až šesti na tři

*Xenogenní materiál je o kostní minerál trikalcium fosfát bovinního původu (získaný z kostí skotu). Tento přírodní kostní minerál je anorganický materiál zcela očištěn od bílkovin. Jeho výhodou je struktura, která kostním buňkám příjemce umožňuje ideální prostředí pro tvorbu nové kosti.

** Autologní kost je kost, kterou odebíráme pacientovi z čelisti. Míst vhodných pro odběr kosti je více a ideální místo pro odběr vybíráme na základě analýzy CBCT skenu a na základě požadavků na typ kosti, kterou pro danou lokalizaci implantace potřebujeme.

   

Sdílejte:
Zanechte komentář

Pod Sychrovem I 83

101 00 Praha 10 Michle

+420 271 751 631

Objednejte se již dnes!

Ordinační doba

PO-ČT 8-17, PÁ 8-12

Napiště nám

recepce@studio32.cz
css.php